Zmiany w statusie zawodników strzeleckich « Skorpion Polkowice


Zmiany w statusie zawodników strzeleckich


13 gru 2011
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

W związku ze zmianą ustawy o sporcie w 2010 r. oraz zmianami w przepisach Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego klub podjął decyzję zmian w statusie zawodników uczęszczających na zajęcia strzeleckie. Od 2012r. Będą 3 możliwości uczęszczania na zajęcia:
• Uczestnik – osoba nie będąca zawodnikiem klubu, przychodząca na treningi w celu rekreacyjnym
• Zawodnik – osoba będąca członkiem stowarzyszenia
• Zawodnik z licencją – osoba będąca członkiem stowarzyszenia oraz posiadająca licencję z Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego

W związku z tym podziałem do każdej z ww. grup będą przypisane różne obowiązki i przywileje, które szczegółowo zostały opisane Regulaminie Sekcji Strzeleckiej.
Decyzję należy podjąć do 15 grudnia. W ciągu roku nie będzie możliwości zmiany statusu danego zawodnika (z wyjątkiem szczególnych przypadków).

Osoby, które zdecydują się być zawodnikami będą musiały wypełnić deklarację członkowską, a osoby które będą chciały mieć licencję dodatkowo przejść badania sportowe.