SPA - specjalistyczne szkolenia 4.0

Skorpion Polkowice PFRON Flaga Polski Godło Polski

SPA - specjalistyczne szkolenia 4.0 czyli szkolenia dla kandydatów na ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, TRENERÓW AKTYWNOŚCI i TRENERÓW PRACY

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest rozwinięcie wiedzy i praktycznych umiejętności 72 osób – kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnością w zakresie wspierania procesu integracji OzN w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenie ich niezależności, samodzielności i aktywności społecznej – poprzez udział w szkoleniach.

Kto może wziąć udział:

Projekt kierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

  • są pracownikami / współpracownikami instytucji integracji i pomocy społeczne;
  • mieszkają na terenie jednego z czterech województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego;

Okres realizacji:

01.04.2023 r. - 31.03.2024 r.

Obszar realizacji szkoleń:

  • Asystent osobisty OzN – 72 godz. szkoleń;
  • Trener aktywności – 72 godz. szkoleń;
  • Trener pracy – 72 godz. szkoleń;

Dodatkowo można zrealizować nieobowiązkowe bezpłatne praktyki w wymiarze min. 30H (dla chętnych).

Rekrutacja:

Pierwszy etap rekrutacji zakończy się 15.10.2023 r. O wydłużeniu okresu rekrutacji decyduje Koordynator projektu. 

Formularz zgłoszeniowy

Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna w terminie ustalonym z realizatorem szkolenia. Rozmowa może być przeprowadzona w formie telefonicznej i/lub za pomocą Skype.

O zakwalifikowaniu do udziału w każdym ze szkoleń decyduje:

  • kolejność zgłoszeń;
  • rozmowa rekrutacyjna.

Informacje dodatkowe

Szkolenia wyjazdowe zostaną przeprowadzone w formule 3 trzydniowych zjazdów (piątek-niedziela). Koszt udziału w szkoleniach – 300 zł. Stowarzyszenie Skorpion- Polkowice zapewnia wyżywienie i nocleg. Uczestnicy wyjazdu mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdów w wysokości 100 zł.
 

Kontakt

Koordynator projektu:

Sabina Wereszczyńska
e-mail: s.wereszczynska@skorpion-polkowice.pl
tel. 724368843