Sekcja strzelecka « Skorpion Polkowice

Sekcja strzelecka

Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach strzeleckich, uprzednio powinny zapoznać się z regulaminem strzelnicy: Regulamin strzelnicy.

Na stronie PZSS znajdują się poniższe informacje
Sport strzelecki realizowany jest w trzech dyscyplinach:
1. pistolet
2. karabin
3. strzelba gładkolufowa
W każdej dyscyplinie rozgrywane są konkurencje strzeleckie.
Konkurencje rozgrywane są według kategorii wiekowych lub określonych grup zawodników.
Podstawowe kategorie wiekowe strzelców:
1. młodzicy – do 15 lat
2. juniorzy młodsi – 16 i 17 lat
3. juniorzy – 18, 19 i 20 lat
4. seniorzy – od 21 lat
w tym młodzieżowcy – 21, 22 i 23 lata
Podstawowe grupy zawodników:
• Kobiety – bez ograniczenia wieku
• Mężczyźni – bez ograniczenia wieku
• Weterani – od 45 lat
• Młodzież szkolna, służby mundurowe, itp.

Wykaz podstawowych konkurencji w poszczególnych dyscyplinach
pistoletkarabinstrzelba gładkolufowa
pistolet pneumatycznykarabin pneumatycznyTrap
pistolet sportowykarabin dowolnyDouble Trap
pistolet szybkostrzelnykarabin sportowySkeet
pistolet standardowy*karabin standardowy
pistolet centralnego zapłonukarabin
pistolet dowolnykarabin
pistolet dynamicznykarabin
pneumatyczny pistolet dynamicznykarabin
pistoletkarabin

* Szczegółowe parametry broni w zbiorze regulaminów ISSF

Obowiązujące odległości w strzelectwie sportowym (odległość liczona od linii ognia do linii tarcz):
• 10 m – strzelanie z broni pneumatycznej (pistolety i karabiny pneumatyczne)
• 25 m – strzelanie z broni kulowej krótkiej (pistolety i rewolwery bocznego i centralnego zapłonu)
• 50 m – strzelanie z broni kulowej długiej i krótkiej (karabiny małokalibrowe bocznego zapłonu
i małokalibrowy pistolet dowolny bocznego zapłonu)
• 300 m – strzelanie z broni kulowej długiej (karabiny dużego kalibru, centralnego zapłonu)
Kaliber broni – najmniejsza średnica przewodu lufy. W przypadku luf gwintowanych kaliber broni oznacza średnicę lufy mierzoną na polach gwintu.
• Kaliber broni podaje się w następujących jednostkach:
– milimetry lub cale (broń pneumatyczna i kulowa)
– wagomiar (broń śrutowa)

Wagomiar
oznacza liczbę kul o średnicy przewodu lufy, jaką można odlać z ołowiu o masie jednego funta angielskiego (453,6 g).
Im mniejsza liczba, czyli im mniej kul można odlać, tym średnica przewodu lufy większa.

 

 

Tabela z przeliczeniem jednostek kalibru
pistoletkarabinstrzelba gładkolufowa
pistolet pneumatycznykarabin pneumatycznyTrap
pistolet sportowykarabin dowolnyDouble Trap
pistolet szybkostrzelnykarabin sportowySkeet
pistolet standardowy*karabin standardowy
pistolet centralnego zapłonykarabin
pistolet dowolnykarabin
pistolet dynamicznykarabin
pneumatyczny pistolet dynamicznykarabin
pistoletkarabin

milimetry cale wagomiar
4,5 mm .177
5,6 mm .22
7,62 mm .30
8 mm .315
9 mm .35
9,65 mm .38
11,43 mm .45
16,8 mm kaliber 16
18,2 mm kaliber 12
19,7 mm kaliber 10

Obowiązujące kalibry broni w strzelectwie sportowym:
• 4,5 mm – broń pneumatyczna
• 5,6 mm – broń kulowa małokalibrowa bocznego zapłonu
• do 8 mm – karabiny dużego kalibru
• 7,62 – 9,65 mm – pistolety i rewolwery centralnego zapłonu
• nie większy niż 12 – broń śrutowa
W strzelectwie sportowym można stosować następujące przyrządy celownicze:
• otwarte – szczerbinka i muszka
• zakryte – przeziernik i muszka
• optyczne – luneta przymocowana do lufy karabinu (wyłącznie w konkurencji Ruchoma tarcza)
Podstawowe komendy wydawane w strzelectwie sportowym:
• ŁADUJ, START, STOP, ROZŁADUJ
Kary stosowane w strzelectwie sportowym za nieprzestrzeganie przepisów i regulaminów:
• OSTRZEŻENIE – żółta kartka
• ODJĘCIE PUNKTÓW – zielona kartka
• DYSKWALIFIKACJA – czerwona kartka
Opis najczęściej rozgrywanych konkurencji strzeleckich
pełna nazwa: Pistolet pneumatyczny 60 strzałów – mężczyźni
skrót: Ppn 60
Konkurencja polega na oddaniu 60 strzałów ocenianych do tarcz których czarne pole ma średnicę 59,5 mm, a dziesiątka, znajdująca się w środku tarczy, ma średnicę 11,5 mm.

Tarcza do strzelań z pistoletu pneumatycznego
Odległość strzelania – 10 m.
Na ogólnopolskich zawodach strzeleckich zawodnicy otrzymują 60 tarcz ocenianych, do których oddają po jednym strzale do tarczy.
Mężczyźni, seniorzy i juniorzy oddają 60 strzałów ocenianych
Kobiety, seniorki, juniorki, juniorki młodsze oraz juniorzy młodsi oddają 40 strzałów, natomiast młodziczki i młodzicy oddają 30 strzałów ocenianych.
________________________________________
pełna nazwa: Karabin pneumatyczny 40 strzałów – kobiety, Karabin pneumatyczny 60 strzałów – mężczyźni
skrót: Kpn 40, Kpn 60
Konkurencja polega na oddaniu 40 strzałów ocenianych do tarcz których czarne pole ma średnicę 30,5 mm. Dziesiątka, to biała kropka o średnicy 0,5 mm znajdująca się w środku tarczy. Odległość strzelania – 10 m.

Tarcza do strzelań z karabinu pneumatycznego
Odległość strzelania 10 m
Informacje dotyczące liczby strzałów ocenianych w poszczególnych kategoriach wiekowych są identyczne jak w konkurencji pistolet pneumatyczny.
________________________________________
pełna nazwa: Karabin sportowy 60 strzałów leżąc – kobiety, Karabin dowolny 60 strzałów leżąc – mężczyźni
skrót: Ksp 60 l, Kdw 60l
Konkurencja polega na oddaniu 60 strzałów ocenianych w pozycji leżącej do tarcz których czarne pole ma średnicę 112,4 mm. Dziesiątka znajdująca się w środku tarczy ma średnicę 10,4 mm.
Odległość strzelania – 50 m.
Na ogólnopolskich zawodach strzeleckich zawodniczki strzelają najczęściej po 1 strzale do jednej tarczy.

pełna nazwa: Karabin dowolny 3×40 strzałów – mężczyźni, Karabin sportowy 3×20 strzałów – kobiety
skrót: Kdw 3×40, Ksp 3×20
Konkurencja polega na oddaniu po 40 strzałów ocenianych w trzech postawach strzeleckich: leżącej, stojącej i klęczącej do tarcz takich jak w konkurencji karabin sportowy – 50 m

Tarcza do strzelań w konkurencjach karabinu sportowego i karabinu dowolnego
Odległość strzelania – 50 m
________________________________________
pełna nazwa: Pistolet dowolny 60 strzałów – mężczyźni
skrót: Pdw 60 – mężczyźni
Konkurencja polega na oddaniu 60 strzałów ocenianych w postawie stojącej do tarcz których czarne pole ma średnicę 200 mm. Dziesiątka w środku tarczy ma średnicę 50 mm.
Na ogólnopolskich zawodach strzeleckich zawodnicy strzelają najczęściej po 10 strzałów do jednej tarczy. Podobnie jak w konkurencjach karabinowych, pistolet musi być ładowany jednym nabojem.

pełna nazwa: Pistolet sportowy 30+30 strzałów – kobiety
skrót: Psp 30+30 – kobiety
Konkurencja składa się z dwóch części: dokładnej (30 strzałów) i szybkiej (30 strzałów).
Część dokładna: 6 serii po 5 strzałów do tarczy której czarne pole ma średnicę 200 mm.
Dziesiątka znajdująca się w środku tarczy ma średnicę 50 mm.
Odległość strzelania – 25 m.
Pistolet lub rewolwer ładuje się 5 nabojami bocznego zapłonu, kal. 5,6 mm
Zawodniczka w ciągu 5 minut oddaje 5 strzałów ocenianych do jednej tarczy.
Po części dokładnej, po kilkugodzinnej przerwie, rozpoczyna się część szybka, polegająca na oddaniu
6 serii po 5 strzałów do tarczy obracającej się wzdłuż osi pionowej. Czarne pole tarczy ma średnicę 500 mm, a dziesiątka 100 mm.
Tarcza odwraca się płaszczyzną do zawodnika na 3 sekundy, w tym czasie należy oddać jeden strzał.
Następnie tarcza zamyka się na 7 sekund – widoczna jest tylko krawędź tarczy. W części szybkiej zawodnik oddaje w tym rytmie 30 strzałów ocenianych.

pełna nazwa: Pistolet centralnego zapłonu 30+30 strzałów – mężczyźni
skrót: Pcz 30+30 – mężczyźni
Konkurencja jest podobna do Psp 30+30. Różnica polega na innym rodzaju broni i amunicji.
W konkurencji pistolet centralnego zapłonu strzela się z broni o kalibrze od 7,62 mm do 9,65 mm i naboi centralnego zapłonu.

Tarcza do strzelań w konkurecji pistoletu dowlolnego i pistoletu sportowego (strzelanie dokładne).
Odległość strzelania – 50 m (pistolet dowolny), 25 m (pistolet sportowy).

Tarcza do strzelań na 25 m w konkurencji pistolet sportowy-część szybka,
pistolet centralnego zapłonu-część szybka i pistolet szybkostrzelny

________________________________________
pełna nazwa: Trap 125 – mężczyźni / Trap 75 – kobiety
skrót: T 125 – mężczyźni / T 75 – kobiety
Konkurencja polega na strzelaniu ze strzelb śrutowych do rzutków o średnicy 110 mm, wysokości 25-26 mm i masie 105 g, wyrzucanych ze schronu w odległości 15 m od linii pięciu stanowisk strzeleckich.
Do każdego rzutka mogą być oddane 2 strzały. Po oddaniu strzału do rzutka strzelec nr 1 musi być gotowy do przejścia na stanowisko nr 2, kiedy tylko strzelec na stanowisku nr 2 wystrzeli do swojego rzutka. Pozostali strzelcy w grupie muszą postępować tak samo poruszając się od strony lewej do prawej.
________________________________________
pełna nazwa: Skeet 125 – mężczyźni / Skeet 75 – kobiety
skrót: S 125 – mężczyźni / S 75 – kobiety
Konkurencja polega na strzelaniu ze strzelb śrutowych do rzutków wyrzucanych z dwóch budek.
Do rzutka można oddać tylko jeden strzał.
Pole do strzelania konkurencji skeet składa się z dwóch budek (wysokiej i niskiej)
i ośmiu stanowisk strzeleckich rozmieszczonych na obwodzie wycinka okręgu o promieniu 19,2 m.
Rzutki wyrzucane są pojedynczo z wysokiej i niskiej budki.
Zawodnicy po oddaniu strzału przechodzą na kolejne stanowisko.
Mężczyźni strzelają do 125 rzutków natomiast kobiety do 75 rzutków.
________________________________________
pełna nazwa: Pistolet dynamiczny
skrót: Pdn
Konkurencja polega na strzelaniu z pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kal. min. 9 mm
do tarcz i celów metalowych rozstawionych na torze strzelnicy w sposób zgodny z przepisami konkurencji.
Ustawienie , rozmieszczenie oraz ilość celów wymusza na zawodniku różne pozycje i postawy strzeleckie w różnych miejscach na torze oraz niezbędne przeładowania broni.
Wynikiem zawodnika jest współczynnik otrzymany z podzielenia sumy zdobytych punktów na tarczach przez czas jaki musiał poświęcić na ich trafienie.
Konkurencja obejmuje, w zależności od rangi zawodów, od kilku do kilkunastu ( i więcej) torów.
Ustawione przebiegi (tory) mogą być, w zależności od ilości strzałów niezbędnych do ich ukończenia krótkie do 9 strzałów, średnie 10-16 strzałów lub długie 17-32 strzałów.
Rywalizacja przebiega w klasach uzależnionych od rodzaju i wyposażenia broni ( np. otwarta, modyfikowana, standardowa, produkcyjna) oraz kategoriach wiekowych.
Zawodnicy podzieleni na grupy ( niezależnie od klasy i kategorii) strzelają kolejno na poszczególnych torach. O wyniku w zawodach decyduje suma „ważonych” współczynników osiągniętych na poszczególnych torach.

Przykładowa tarcza do strzelań konkurencji pistolet dynamiczny.
Tarcza ma wymiary 580 x 460 mm.
Za trafienie w pole A otrzymujemy 5 pkt., pole C – 3 lub 4 pkt., pole D 1 lub 2 pkt
w zależności od parametrów naboju i klasy w której startujemy.

pełna nazwa: Pneumatyczny Pistolet dynamiczny
skrót: Ppd
Konkurencja polega na strzelaniu z pistoletów i rewolwerów pneumatycznych strzelających plastikowymi kulkami o średnicy 6 mm do tarcz i celów rozstawionych na torze strzelnicy w sposób zgodny z przepisami konkurencji.
Konkurencja co do zasady jest identyczna jak „pistolet dynamiczny” z tym, że z racji stosowanej broni może być z powodzeniem rozgrywana w każdej hali sportowej lub sali gimnastycznej.
Ustawienie , rozmieszczenie oraz ilość celów wymusza na zawodniku różne pozycje i postawy strzeleckie w różnych miejscach na torze oraz niezbędne przeładowania broni.
Wynikiem zawodnika jest współczynnik otrzymany z podzielenia sumy zdobytych punktów na tarczach przez czas jaki musiał poświęcić na ich trafienie.
Konkurencja obejmuje, w zależności od rangi zawodów, od kilku do kilkunastu ( i więcej) torów. Ustawione przebiegi (tory) mogą być, w zależności od ilości strzałów niezbędnych do ich ukończenia krótkie do 9 strzałów, średnie 10-16 strzałów lub długie 17-32 strzałów.
Rywalizacja przebiega w klasach uzależnionych od rodzaju i wyposażenia broni ( np. otwarta, standardowa, produkcyjna) oraz kategoriach wiekowych.
Zawodnicy podzieleni na grupy ( niezależnie od klasy i kategorii) strzelają kolejno na poszczególnych torach. O wyniku w zawodach decyduje suma „ważonych” współczynników osiągniętych na poszczególnych torach.

Tarcza do strzelań konkurencji pneumatyczny pistolet dynamiczny.
Tarcza ma wymiary 375 x 300 mm.
Za trafienie w pole A otrzymujemy 5 pkt., pole C – 3 pkt., pole D 1 pkt. .