Dokumenty « Skorpion Polkowice

Dokumenty

Statut – Statut Stowarzyszenia w pliku w formacie „.pdf”

Od marca 2015r. składka członkowska dla osób nie posiadających licencji wynosi 20zł za miesiąc. Zawodnik może przychodzić na zajęcia z rodzeństwem, dziećmi, rodzicem.

Dla osób posiadających licencje PZSN lub PZSS składka członkowska wynosi 240zł za rok i musi zostać opłacona do końca grudnia roku poprzedzającego.

Nie opłacenie składek przez okres miesiąca skutkuje wykreśleniem z listy członków klubu, a co za tym idzie – brakiem możliwości udziału w zajęciach.
Prosimy o terminowe opłacanie składek u trenera koordynatora lub na rachunek bankowy klubu.

Bank VolksWagen Bank Polska S.A.
nr rach.: 67 2130 0004 2001 0574 8579 0001
tytułem: Imię Nazwisko, składka członkowska za miesiąc XXXX. (wpłaty jednorazowe mogą obejmować składkę za okres dłuższy niż 1 miesiąc)

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska dla osób niepełnoletnich

Zgoda rodziców dla osób niepełnoletnich, które chcą uczęszczać na zajęcia strzeleckie

Sekcja Strzelecka:

Regulamin Strzelnicy

Regulamin Sekcji Strzeleckiej