Kampania „Pełnosprawni w pracy” « Skorpion Polkowice


Kampania „Pełnosprawni w pracy”


7 maj 2015
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

„Kampania „Pełnosprawni w pracy” przemknęła przez media dość dawno temu i większość pracodawców z sektora MŚP tak naprawdę nie potrafiłaby wymienić trzech korzyści płynących z zatrudniania osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. A tymczasem – oprócz posiadanych kompetencji – mogą znacząco obniżyć całkowity koszt funkcjonowania biznesu. Brzmi interesująco, prawda?

Nasz kraj nie jest rajem dla ludzi przedsiębiorczych. Ci, którzy zdecydowali się rozpocząć prace „na swoim” i samodzielnie rozliczać swoje wyniki, są w stopniu niespotykanym w cywilizowanym świecie obdzierani przez fiskusa i ubezpieczenia społeczne. W przeciwieństwie do ich brytyjskich odpowiedników, egzekwują one swoje należności niezależnie od tego czy firma zarabia czy – jak to często bywa na początku – generuje straty albo zaledwie wychodzi na zero.

Często właśnie zatrudnienie osób niepełnosprawnych – o ile pozwala na to specyfika działalności – jest jedyną szansą na zmniejszenie obciążenia i redukcję całkowitego kosztu zatrudnienia. Warto dokonać prostej symulacji, żeby w pełni to sobie uzmysłowić. – Zatrudnienie na umowę o pracę pracownika bez orzeczenia o niepełnosprawności, który będzie zarabiał najniższą krajową, czyli 1286 zł na rękę, kosztuje pracodawcę niemal 2112 zł. Różnicę zabiera Państwo w postaci: składki ubezpieczenia społecznego: 239.93zł, składki ubezpieczenie zdrowotnego: 135.91 zł a do tego dochodzi podatek: 88zł. Do tej sumy należy dodać jeszcze koszty pracodawcy czyli przeszło 361zł. Wśród nich mamy kwotę, odprowadzaną na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. – mówi Małgorzata Jędrzejewska z firmy Kariera Service, zajmującej się wyszukiwaniem przyszłych pracowników wśród osób z orzeczeniem niepełnosprawności.
– Jeśli natomiast zdecydujemy się na zatrudnienie osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, co miesiąc możemy dostawać z PFRON kwotę od 1125zł do 1725zł, Jeśli jest on znaczny – od 1800zł w górę. Przy lekkich schorzeniach są to kwoty od 450 do 1050zł. Ta różnica nie wymaga komentarza. – dodaje Jędrzejewska.

Patrząc od strony osoby niepełnosprawnej poszukującej zatrudnienia – korzyści są również oczywiste. Biorąc pod uwagę, że w województwie śląskim zaledwie co piąta osoba z orzeczeniem niepełnosprawności jest aktywna zawodowo, potrzeby są ogromne. Tymczasem obu stron pomagają nawiązać współpracę jedynie specjalistyczne firmy zajmujące się rekrutacją osób niepełnosprawnych. Z pomocą programów mających na celu przygotowanie do podjęcia zatrudnienia oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych, udało się pomóc wielu osobom z orzeczeniami a liczni śląscy przedsiębiorcy zyskali rzetelnych pracowników.

Dobrym przykładem takiego działania jest program „Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu miasta Zabrze”, który ma na celu aktywizację zawodową, doprowadzającą do zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez lokalne firmy. Jest on realizowany do końca czerwca bieżącego roku i obejmie łącznie 40 bezrobotnych osób niepełnosprawnych z powiatu miasta Zabrze, zarejestrowanych w tamtejszym PUP. Program ma pomóc niepełnosprawnym Zabrzanom w wieku od 15 do 64 lat. Dzięki niemu osoby o lekkim, umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności będą mogły zmienić, uzupełnić lub podnieść kwalifikacje zawodowe niezbędne na lokalnym rynku pracy. Stawką jest zdobycie przez nie doświadczenia zawodowego i podstawowych umiejętności praktycznych związanych z pracą zawodową. Pilotaż wpisuje się w zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczące kontraktowania dla drugiego i trzeciego sektora usług związanych z aktywizacją zawodową osób wykluczonych w tym niepełnosprawnych.

Jak czytamy w opisie chodzi o „zlecanie podmiotom zewnętrznym usługi, polegającej na doprowadzeniu i utrzymaniu w zatrudnieniu osób bezrobotnych”. W największym uproszczeniu polega to na wydawaniu środków publicznych bezpośrednio na podstawie efektów w zatrudnieniu, uzyskiwanych przez podmioty niepubliczne.

Kariera Service we współpracy z PERSONALNE Doradztwo Biznesowe wykazała się w aktywizacji osób niepełnosprawnych skutecznością na poziomie 80%, co jest wynikiem nieosiągalnym dla publicznych służb zatrudnienia i większości firm rekrutacyjnych działających w Polsce.

Efekt programu najlepiej podsumowują sami beneficjenci od niedawna pełno(s)prawni pracownicy śląskich firm:
– „Przystąpiłem do projektu aby wrócić na rynek pracy i utrzymać się na nim. Dzięki projektowi wróciła mi pewność siebie. Wielkie podziękowania dla całej kadry. Obecnie pracuję w firmie ubezpieczeniowej i wiem, że po okresie próbnym będę miał umowę na czas nieokreślony…” – mówi Marcin, posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
– „Koordynator był ze mną w stałym kontakcie, słuchał moich potrzeb, razem jeździliśmy do pracodawców, dzięki czemu swobodniej mogłam mówić o swoich kompetencjach i nie czułam paraliżującego strachu” mówi Bożena, również ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
– „Po raz pierwszy ktoś zajął się mną od początku do końca. Czułem, że w końcu mam szansę na znalezienie pracy. Porządna, codzienna motywacja, trening z doradcą zawodowym, psychologiem i te trudne, wspólne wizyty u pracodawców dodały mi pewności i wiary we własne możliwości, efekt – mam pracę i to wymarzoną!” mówi Łukasz, tak jak pozostali posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.”

Kariera Service
firma@karieraservice.pl
tel.: 531-316-588 http://karieraservice.pl/