Asystentura PFRON

  

Skorpion Polkowice PFRON

"Asystencja osobista szansą na niezależne życie osób z niepełnosprawnościami"

Głównym celem projektu jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym dzieciom do 18 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, edukacji i rehabilitacji,
  • zamieszkuje na terenie powiatu polkowickiego, lubińskiego, głogowskiego, średzkiego i świdnickiego, 

do aktywnego funkcjonowania w środowisku zamieszkania, zaspokajania własnych potrzeb i uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności poprzez udostępnienie usług asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami.

Termin realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

 

Wsparcie asystenta:

Wsparcie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością obejmują głównie pomoc osobie niepełnosprawnej m.in. w:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkolne, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, rodzina, znajomi, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe, świątynie);
  • zakupach, załatwianiu spraw urzędowych;
  • współpracy lub nawiązaniu kontaktu z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzea, teatr, kino);
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

 

Dla kogo:

Z projektu asystencji mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością:

  • zamieszkałe na terenie powiatu: polkowickiego, lubińskiego, głogowskiego, średzkiego i świdnickiego;
  • posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • dzieci do lat 18 z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami 
    • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
    • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, edukacji i rehabilitacji.

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

Kontakt:

Koordynator projektu: 
Marzena - 504 026 340

Biuro Skorpion Polkowice
ul. Borówkowa 5a
59-101 Polkowice
biuro@skorpion-polkowice.pl