Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa DZSS « Skorpion Polkowice


Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa DZSS


16 Kwi 2019
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

W sobotę tj. 6 kwietnia w otwartym od pół roku nowoczesnym kompleksie strzeleckim RCS Lubin odbyły się  zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Dolnośląskiego Związku Strzelectwa Sportowego.  Na zawody przybyły ekipy z Dolnego Śląska, Wielkopolski a także reprezentanci Czech.

W imprezie wzięła  udział liczna ekipa z Polkowic w tym siedmioro  młodzików i juniorów. Wszyscy nasi młodzi zawodnicy osiągneli wysokie wyniki i wystrzelali pozycje medalowe a dla dwójki z nich był to bardzo udany debiut. Wśród młodzików i młodziczek złote medale w pistolecie pneumatycznym wystrzelali Mikołaj Zarzycki i Dominika Jarzynka zaś srebrne Julia Wojciechowska i Mateusz Miękisiak. W karabinie pneumatycznym juniorek złoty krążek powędrował do  Zuzanny Pólkowskiej zaś w karabinie młodziczek srebro zdobyła Amelia Pawłowska. W pistolecie pneumatycznym i sportowym juniorów dwa złote krążki wystrzelał dwukrotny medalista Mistrzostw Polski Jakub Machowicz. Gwoli ścisłości należy dodać, iż nie miał on w swojej grupie wiekowej żadnego konkurenta lecz gdyby jego wyniki porównać z osiągnięciami seniorów to również miałby zagwarantowane dwa krążki. W pistolecie pneumatycznym i sportowym seniorek dwa brązowe medale wystrzelała Asia Panter. Zaś prezes klubu i najbardziej utytułowany strzelec z Polkowic Filip Rodzik zajął trzecie miejsce w pistolecie pneumatycznym seniorów. Od wielu lat jeśli chodzi o szkolenie młodzieży w strzelectwie sportowym  na terenie LGOM najważniejszym i  w praktyce jedynym ośrodkiem są Polkowice. I to pomimo faktu, iż nie posiadamy odpowiedniej infrastruktury oraz bardzo mało sprzętu, który jest już wyeksploatowany i nie odpowiada współczesnym standardom. Z zazdrością patrzymy na inwestycje jakie powstały dla miłośników tego sportu w Lubinie. Pomimo bliskości Lubina nas nawet nie stać na korzystanie z tamtejszej infrastruktury. Choć może jest światełko w tunelu, gdyż na 2019 rok nowe władze Polkowic zwiększyły środki przeznaczone na szkolenie strzeleckie dzieci i młodzieży z 8 000 zł do 15 000 zł. To pozwoliło nam zwiększyć ilość treningów na strzelnicy pneumatycznej w SP3 ale nie starczy na szkolenie na strzelnicy kulowej czy zakupy nowego i tak potrzebnego sprzętu. Jedna sztuka broni wyczynowej to koszt od 6 000 zł wzwyż…

Organizator: Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego, KS Lubin

Termin: 06 kwiecień  2019

Miejsce: kompleks strzelecki RCS Lubin

Ranga: wojewódzkie


Klauzula informacyjna

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą
w życie 25.05.2018r.
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Skorpion Polkowice nr Regon 020900834 ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Dane kontaktowe
Z Skorpion Polkowice można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: biuro@skorpion-polkowice.pl,
b. telefonicznie pod numerem: (0) 509 745 056,
c. pisemnie: Skorpion Polkowice ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice w celach:
a. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,
b. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych,
c. wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami,
d. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice:
a. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
b. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od zakończenia projektu,
c. dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lata od zakończenia zawartej umowy,
d. dla celu realizacji zawartych umów o Kontrahentami - 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępniane przez Skorpion Polkowice:
a. osobom upoważnionym,
b. podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,
c. mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.