Zaproszenie do udziału w webinarium „Samorzecznictwo osób z niepełnosprawnościami w Stanach Zjednoczonych”. « Skorpion Polkowice


Zaproszenie do udziału w webinarium „Samorzecznictwo osób z niepełnosprawnościami w Stanach Zjednoczonych”.


22 Mar 2016
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Szanowni Państwo,
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, realizując we współpracy z Konsulatem Generalnym USA w Krakowie projekt „Rozbudowa ruchu self-adwokatów w Polsce: doświadczenia polskich i amerykańskich organizacji osób z niepełnosprawnościami”, serdecznie zaprasza przedstawicieli i osoby zaangażowane w działalność Państwa organizacji do udziału w webinarium poświęconym samorzecznictwu osób z niepełnosprawnościami w Stanach Zjednoczonych.

Spotkanie poprowadzą eksperci z organizacji Southwest Institute for Families and Children, od lat zaangażowanej w ruch „self-advocacy” (http://swifamilies.org/). Udział w webinarium jest bezpłatny, wystarczy dostęp do internetu. Zapewnimy również tłumaczenie na język polski.

Spotkanie/webinarium odbędzie się w dniu 30 marca 2016 r. w godzinach 16.00-17.00. Spotkanie odbywa się jedynie w formie on-line. Aby wziąć w nim udział konieczne jest uzyskanie dostępu do „pokoju”, w którym się ono odbywa. Dostęp do pokoju spotkania uzyskuje się czteroetapowo:

1) Po kliknięciu na poniższy link:
https://firr.clickwebinar.com/samorzecznictwo-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-stanach-zjednoczonych/register?_ga=1.253371465.1929328365.1453991845
następuje przekierowanie na stronę, na której należy kliknąć ikonę „Rejestracja”.

2) Na stronie rejestracji wypełniają Państwo wymagane informacje w polach formularza (imię, nazwisko, adres e-mail), a następnie klikają ikonę „Rejestruj”.

3) Z podziękowaniem za rejestrację otrzymają Państwo wiadomość na wpisany adres e-mail w treści której będzie widoczna zielona ikona „Dołącz”. Ważne: Prosimy zachować ten e-mail.

4) W godzinę otwarcia pokoju spotkania (16:00, 30 marca 2016 r.) należy kliknąć na ikonę i w ten sposób wchodzą Państwo do pokoju, w którym odbywa się spotkanie.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu: 663 000 035.


Klauzula informacyjna

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą
w życie 25.05.2018r.
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Skorpion Polkowice nr Regon 020900834 ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Dane kontaktowe
Z Skorpion Polkowice można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: biuro@skorpion-polkowice.pl,
b. telefonicznie pod numerem: (0) 509 745 056,
c. pisemnie: Skorpion Polkowice ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice w celach:
a. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,
b. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych,
c. wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami,
d. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice:
a. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
b. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od zakończenia projektu,
c. dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lata od zakończenia zawartej umowy,
d. dla celu realizacji zawartych umów o Kontrahentami - 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępniane przez Skorpion Polkowice:
a. osobom upoważnionym,
b. podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,
c. mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.