Zabrakło Szczęścia « Skorpion Polkowice


Zabrakło Szczęścia


16 Mar 2018
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

W minioną sobotę 10 marca w Rawiczu troje naszych zawodników w składzie: Filip Rodzik, Joanna Panter i Jakub Machowicz brało udział w Mistrzostwach Wielkopolski w strzelaniu z broni pneumatycznej.

Cała trójka pojechała na te Mistrzostwa zwarta i gotowa zdobyć czołowe miejsca. Niestety los płata czasem figla i już przy starcie pierwszego, najmłodszego zawodnika, Jakuba Machowicza, dał się we znaki. Okazało się, że pistolet miał awarię i niestety po licznych próbach jego naprawy Kuba musiał strzelać z zapasowej broni. W strzałach próbnych zdołał oddać jedynie dwa strzały, przez co nie zdążył się przyzwyczaić do innej broni oraz jej ustawić. Cała ta sytuacja przysporzyła naszemu zawodnikowi dodatkowego stresu, co również miało wpływ na jego wynik. Ostatecznie Kuba z wynikiem 332 punkty zajął 9 miejsce z mężczyzn w kategorii wiekowej młodzików. Porównując jego wyniki z treningów oraz wyniki najlepszych zawodników śmiało można powiedzieć, że miał szansę na czołowe miejsce, gdyby nie ta awaria.
W kolejnej zmianie strzelała Joanna Panter i Filip Rodzik. Oboje zaczęli bardzo dobrze bo serią 95, potem jednak mieli oboje chwilę słabości. Joanna strzeliła dwie kolejne serie słabo drugą 90 i trzecią 89, a Filip drugą serię 87. Potem szli łeb w łeb nasza zawodniczka strzeliła ostatnią (czwartą) serię 97 uzyskując ostatecznie wynik 371. Filip strzelił trzecią serię 93 a czwartą 95 co dało ostatecznie wynik 370 punktów. W klasyfikacji kobiet Joanna zajęła 3 miejsce, a Filip w klasyfikacji mężczyzn 7 miejsce. W kategorii seniorów OPEN zajęli oni odpowiednio 8 i 9 miejsce. Do miejsca czwartego, które wchodziło do superfinału zabrakło im odpowiednio 3 i 4 punktów.
Mamy nadzieję i trzymamy kciuki, żeby przy kolejnych zawodach Grand Prix we Wrocławiu w dniach 5-8 kwietnia, nie było problemów z bronią i wszyscy zawodnicy strzelili równo dobrze na wysokim poziomie.


Klauzula informacyjna

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą
w życie 25.05.2018r.
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Skorpion Polkowice nr Regon 020900834 ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Dane kontaktowe
Z Skorpion Polkowice można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: biuro@skorpion-polkowice.pl,
b. telefonicznie pod numerem: (0) 509 745 056,
c. pisemnie: Skorpion Polkowice ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice w celach:
a. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,
b. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych,
c. wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami,
d. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice:
a. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
b. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od zakończenia projektu,
c. dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lata od zakończenia zawartej umowy,
d. dla celu realizacji zawartych umów o Kontrahentami - 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępniane przez Skorpion Polkowice:
a. osobom upoważnionym,
b. podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,
c. mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.