Udany start Skorpiona « Skorpion Polkowice


Udany start Skorpiona


26 Kwi 2016
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

PPnPodczas I rundy Pucharu Polski w strzelectwie sportowym, która odbyła się w dniach 22-24 kwietnia na obiektach WKS Śląsk Wrocław, wystartowało dwóch naszych zawodników Filip Rodzik i Joanna Panter. Ciężkie treningi, masę wyrzeczeń w końcu zaczęły przynosić efekty i obojgu poszło bardzo dobrze.

 

W pierwszym dniu Filip startował w swojej koronnej konkurencji P4. Złe warunki pogodowe nie przeszkodziły naszemu zawodnikowi oddać strzały sprawnie, zdecydowanie, a co najważniejsze celnie, uzyskując tym samym 535 punktów. Wynik ten pozwoliłby mu się uplasować na 7 miejscu w finale (na 38 zawodników pełnosprawnych) i poprawiłby on swój rekord Polski o 3 punkty, gdyby nie startował PK.

– Zawodów dla osób z niepełnosprawnością, w których mogę pełnoprawnie wziąć udział, jest bardzo mało, dlatego ratuję się startując również w zawodach dla osób pełnosprawnych, mimo iż jestem klasyfikowany jako PK (Poza Konkurencją) – komentuje Filip.

Drugiego dnia odbywały się strzelania w konkurencji P1.  Tutaj również Filip nas nie zawiódł i od samego początku strzelał dobrą serię, co w rezultacie dało mu wynik 565 punktów. Uplasowałby się na 15 miejscu (z 53 zawodników).

– Cieszy mnie ten start, ponieważ niedawno zmieniłem sposób strzelania i musiałem włożyć dużo pracy w to, aby ta zmiana zaczęła przynosić efekty. Co prawda, jeszcze nie jestem w szczycie formy i wciąż czuję, że mam spore rezerwy, a jednak jak widać już uzyskuję wyniki, które prawdopodobnie dałyby mi finał podczas Igrzysk Paraolimpijskich w RIO. Jest to motywujące do dalszej pracy – komentuje Filip.

Trzeciego dnia strzelała nasza najlepsza zawodniczka Joanna Panter. Mimo wczesnej pory strzelania oraz konieczności dojazdu, stanęła na wysokości zadania i wynikiem 370 punktów zajęła 6 miejsce wchodząc do finału. W finale spotkała się z wieloma bardziej doświadczonymi zawodniczkami, przez co niestety zajęła ostatecznie 7 miejsce. Gratulujemy bardzo dobrego wyniku, ponieważ był to pierwszy finał naszej zawodniczki na zawodach tej rangi i zarazem jej rekord życiowy.

Już za tydzień w weekend majowy Puchar Świata w strzelectwie sportowym osób z niepełnosprawnością w Szczecinie. Trzymamy kciuki również i za ten start naszego zawodnika.

PDW


Klauzula informacyjna

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą
w życie 25.05.2018r.
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Skorpion Polkowice nr Regon 020900834 ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Dane kontaktowe
Z Skorpion Polkowice można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: biuro@skorpion-polkowice.pl,
b. telefonicznie pod numerem: (0) 509 745 056,
c. pisemnie: Skorpion Polkowice ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice w celach:
a. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,
b. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych,
c. wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami,
d. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice:
a. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
b. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od zakończenia projektu,
c. dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lata od zakończenia zawartej umowy,
d. dla celu realizacji zawartych umów o Kontrahentami - 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępniane przez Skorpion Polkowice:
a. osobom upoważnionym,
b. podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,
c. mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.