Sukces młodego strzelca z Polkowic « Skorpion Polkowice


Sukces młodego strzelca z Polkowic


21 Wrz 2018
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Jakub Machowicz wychowanek duetu trenerskiego Rodzik-Zarzycki ze Skorpiona Polkowice, drugi raz w życiu wystartował w tych najważniejszych dla młodego zawodnika zawodach Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Strzelectwie Sportowym Wrocław 14-16.09.2018. Rywalizował z rówieśnikami z klubów z terenu czterech województw: wielkopolski, lubuskiego, dolnego śląska i opolskiego.

Zawody rozpoczęły się w piątek w najnowocześniejszym kompleksie strzeleckim w Polsce czyli obiektach Śląska Wrocław. O godzinie 15.00 Kuba zajął stanowisko na strzelnicy 25m i rozpoczął strzelanie konkurencji pistolet sportowy część precyzyjna a o godzinie 17.00 części szybkiej. W pierwszych seriach Kuba wstrzeliwał się i nie były one rewelacyjne. Jednak serie od trzeciej do szóstej to wyniki mistrzowskie i to pomimo wystąpienia zacięcia broni w części szybkiej. Niestety w tak doborowej obsadzie (sami doświadczeni zawodnicy), aby zająć dobre miejsce, trzeba od początku strzelać same dobre strzały. Kuba zajął miejsce 9.
W sobotę młodzi pistoleciarze strzelali pistolet szybkostrzelny. To bardzo trudna konkurencja wymagająca od zawodników maksymalnego skupienia i zdyscyplinowania. Zawodnicy strzelają w niej do pięciu tarcz oddalonych od nich o 25 metrów. Na oddanie pięciostrzałowej serii mają osiem sekund i tak przez trzy pierwsze serie, potem czas ulega skróceniu do sześciu sekund przez kolejne trzy serie. Potem odpoczynek i jeszcze raz to samo. Kuba strzelał znakomicie, niestety pożyczony pistolet zaczął szwankować. Polkowiczanin miał w pierwszej części jedno zacięcie. Sędziowie uznali je i zawodnik mógł serię powtórzyć. Niestety w drugiej części zacięcia były, aż trzy a dopuszczalne jest jedno. Przez to wynik Kuby poleciał w dół. Np. w serii czwartej po pierwszych trzech strzałach nastąpiło zacięcie i do ostatnich dwóch tarcz zawodnik nie oddał strzału co zaowocowało wynikiem 10, 9, 10, 0 ,0 i już przekreśliło szansę na medal. Ostatecznie Kuba zajął 9 miejsce na 24 zawodników. Był najlepszym „szybkostrzelcem” z dolnego śląska. Podkreślić trzeba, że bardzo dobrze zniósł ta trudną sytuacje i do ostatniej serii strzelał bardzo precyzyjnie i dynamicznie. To bardzo ważne bo świadczy o doskonałej kondycji psychofizycznej zawodnika. Zazwyczaj po pierwszym zacięciu zawodnicy się sypią (zżera ich stres-każde następne to przekreślenie szans na dobry wynik).
Niedziela była dniem triumfu. Kuba wystartował w najbardziej obleganej konkurencji pistolet pneumatyczny (31 zawodników). Do tej konkurencji zawodnik był doskonale przygotowany i nie zawiódł. Przez ponad godzinę strzał za strzałem precyzyjnie zaliczał 10 i 9 sporadycznie 8 i jedną 7. Nie popełnił żadnego błędu. Zajął drugie miejsce i był jedynym pistoleciarzem z dolnego śląska który wywalczył medal podczas tych zawodów.
Wkrótce Mistrzostwa Polski w Bydgoszczy i kolejna szansa na medal. W zeszłym roku Jakub wywalczył w pistolecie sportowym tytuł Mistrza Polski. Czy go utrzyma? Trzymamy kciuki!

Filip Rodzik – prezes klubu, trener sekcji strzeleckiej
Marcin Zarzycki – trener koordynator sekcji strzeleckiej Skorpion Polkowice


Klauzula informacyjna

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą
w życie 25.05.2018r.
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Skorpion Polkowice nr Regon 020900834 ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Dane kontaktowe
Z Skorpion Polkowice można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: biuro@skorpion-polkowice.pl,
b. telefonicznie pod numerem: (0) 509 745 056,
c. pisemnie: Skorpion Polkowice ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice w celach:
a. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,
b. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych,
c. wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami,
d. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice:
a. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
b. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od zakończenia projektu,
c. dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lata od zakończenia zawartej umowy,
d. dla celu realizacji zawartych umów o Kontrahentami - 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępniane przez Skorpion Polkowice:
a. osobom upoważnionym,
b. podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,
c. mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.