Strzelectwo dla OzN 2023

Organizacja zajęć sekcji sportowych

Skorpion Polkowice Ministerstwo Sportu i Turystyki pzsn

Nazwa zadania: "Organizacja zajęć sekcji sportowych" w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

Termin realizacji: lipiec-grudzień 2023 r.

 

Cel projektu

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu:

  • nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami;
  • poprawę sprawności fizycznej i psychicznej beneficjentów;
  • zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych poprzez sport.

 

Dla kogo

Adresatami projektu są osoby niepełnosprawne ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności. A także z orzeczeniem o niepełnosprawności zamieszkujące teren powiatu polkowickiego.

 

Jakie zajęcia

Zadanie realizowane jest przez Skorpion Polkowice - sekcja strzelecka.

Treningi strzeleckie prowadzone są na strzelnicy pneumatycznej znajdującej się w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Ociosowej 3 w Polkowicach. 

 

Finansowanie

Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

 

Zgłoszenia i kontakt

Joanna Panter
tel. 725-145-439
e-mail: j.panter@skorpion-polkowice.pl