Asystent OzN dla Organizacji Pozarządowych - edycja 2024

LOGO Ministerstwa Rodziny pracy i polityki społecznej Skorpion Polkowice LOGO

Zadanie publiczne finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2024

CEL ZADANIA

Głównym celem zadania jest zapewnienie dostępności do usług asystenta, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością. Celem rozpowszechniania usług asystenta jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Celem nadrzędnym jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku. 

Okres realizacji zadania od 01.04.2024 r. do 31.12.2024 r.

 

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

Usługi Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością będą świadczone dla mieszkańców powiatu średzkiego, głogowskiego i świdnickiego.

 

GRUPA DOCELOWA

Planowana liczba godzin usług asystenta osoby z niepełnosprawnością dla 22 osób wynosi 8640. Uczestnik w zależności od stopnia i rodzaju/sprzężenia rodzajów niepełnosprawności może skorzystać z odpowiednio należnej mu ilości godzin usługi asystencji osobistej zgodnie z Programem:

  • 630, 540 lub 360 godzin w czasie realizacji programu dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (w zależności od indywidualnych potrzeb),
  • 540, 360 lub 270 godzin w czasie realizacji programu dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (w zależności od indywidualnych potrzeb),
  • 360 godzin w czasie realizacji programu dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
  • 270 godzin w czasie realizacji programu dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • 270 godzin w czasie realizacji programu dla dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji - liczba dzieci 4, w liczbie godzin 1080 (270 godzin przez okres realizacji programu na jednego uczestnika).

 

KIEROWNIK PROJEKTU

Joanna Panter

j.panter@skorpion-polkowice.pl
tel. 725-145-439

 

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

Potencjalni odbiorcy usług mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie bezpośrednio u Wnioskodawcy - biuro: ul. Borówkowa 5a, 59-101 Polkowice lub po pomocą maila: j.panter@skorpion-polkowice.pl bądź sms (nie wyklucza to dostarczenia oryginałów dokumentów do biura).

Poniżej zamieszczone są dokumenty zgłoszeniowe (zestaw 4 plików). 
Do pobrania są w dwóch formatach .docx i .pdf w zależności od potrzeb.

Do dokumentów zgłoszeniowych trzeba dołączyć kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności.