,,SOKOLE OKO” – FERIE NA STRZELNICY W POLKOWICKIM HUFCU PRACY « Skorpion Polkowice


,,SOKOLE OKO” – FERIE NA STRZELNICY W POLKOWICKIM HUFCU PRACY


5 Lut 2016
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

logo1png
Dnia 03.02. 2016 r. kadra hufca rozpoczęła realizację przygotowywanego i omówionego z Radą Młodzieży harmonogramu działań sportowych „Zima 2016”.

”. Dzięki współpracy naszej jednostki i Klubu Sportowego ,,Skorpion” uczestnicy mogli poćwiczyć celność oka i zręczność mięśni. Zaprzyjaźniony z nami prezes, wielokrotny Mistrz Europy i Świata w strzelaniu, pan Filip Rodzik udzielił instruktażu obchodzenia się z bronią. Prezes KS „Skorpion” wsparty zawodniczką pokazywał cierpliwie krok po kroku, jaką pozycję należy zająć aby oddać strzał, jak trzymać broń i w jaki sposób strzelać do tarczy. Nasi młodzi z entuzjazmem zajęli stanowiska strzelnicze. Starali się jak najcelniej trafić w dziesiątkę. Chłopcy, którzy wcześniej odwiedzali strzelnicę, czuli się jak ryby w wodzie. Z zapałem strzelali niczym zawodowcy. Nawet dziewczęta , które po raz pierwszy strzelały, bawiły się znakomicie.
Nadszedł czas podsumowań. Przewodniczący jury Filip Rodzik ogłosił wyniki. Królową strzelców okazała się Małgosia Piórkowska. Pierwsze miejsce zajął Tomasz Rybski, drugie miejsce przypadło Adrianowi Siwkowi, a na trzecim uplasował się Paweł Nowicki. Zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami, a najlepsza z dziewcząt otrzymała statuetkę ,,Mistrz Strzelców – Sokole Oko”.
Na zakończenie pan Filip Rodzik zaprosił uczestników na treningi. Mamy nadzieję, że nasi młodzi entuzjaści strzelectwa pod czujnym okiem mistrza będą doskonalić oko i umysł.
Serdecznie dziękujemy panu Filipowi za lekcję strzelania i życzymy mu dużo sukcesów sportowych na paraolimpiadzie w Rio de Janeiro, gdzie startuje w barwach Polski. Mamy nadzieję, że nasi młodzi entuzjaści strzelectwa pod czujnym okiem mistrza będą doskonalić oko i umysł.
Opracowanie: Zofia Maziarka

004

005

006


Klauzula informacyjna

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą
w życie 25.05.2018r.
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Skorpion Polkowice nr Regon 020900834 ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Dane kontaktowe
Z Skorpion Polkowice można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: biuro@skorpion-polkowice.pl,
b. telefonicznie pod numerem: (0) 509 745 056,
c. pisemnie: Skorpion Polkowice ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice w celach:
a. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,
b. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych,
c. wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami,
d. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice:
a. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
b. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od zakończenia projektu,
c. dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lata od zakończenia zawartej umowy,
d. dla celu realizacji zawartych umów o Kontrahentami - 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępniane przez Skorpion Polkowice:
a. osobom upoważnionym,
b. podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,
c. mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.