Siódme Polkowickie Prezentacje Niepełnosprawni Sprawnym – podsumowanie « Skorpion Polkowice


Siódme Polkowickie Prezentacje Niepełnosprawni Sprawnym – podsumowanie


7 Gru 2015
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Artyk„Mam Moc!” – pod takim hasłem odbyły się siódme już Polkowickie Prezentacje Niepełnosprawni Sprawnym. PP zostały podzielone na cykl trzydniowych spotkań tematycznych, które 30 listopada rozpoczął Dzień Integracji. Z kolei 1 grudnia odbył się Dzień Edukacyjno-Profilaktyczny. Występ Niepełnosprawnych Sportowców gier Goalball i Rugby na wózkach, 2 grudnia zamknął całe wydarzenie. Honorowym patronat nad PP objął Burmistrz Polkowic – Wiesław Wabik, a głównymi sponsorami był Związek Gmina Zagłębia Miedziowego i Urząd Gminy Polkowice.

Ta coroczna impreza organizowana przez Gminę Polkowice wraz ze współorganizatorami w tym Stowarzyszeniem Skorpion Polkowice, jest nie tylko formą zabawy dla młodzieży, ale również pełni rolę dydaktyczno-wychowawczą. Podczas trzech dni odbyło się wiele wydarzeń tj. warsztaty, pokaz nurkowania, konkursy plastyczne, prelekcje na temat skoków do wody i jakie niebezpieczeństwa się z tym wiążą oraz zajęcia „Profilaktyka raka sutka – nauka samokontroli piersi” organizowane przez stowarzyszenie AMAZONKI.

Cykl PP, spotkań i prelekcji, uwiecznił dzień sportowy w którym niepełnosprawni sportowcy paradyscyplin Goalball i Rugby na wózkach sportowych, na terenie hali CCC Polkowice zaprezentowali swe umiejętności. Do konkurencji sportowych zostali także zaproszeni uczniowie polkowickich szkół podstawowych i gimnazjalnych, mogli oni przekonać się, że osoby niepełnosprawne też mają pasje i są tacy sami jak reszta społeczeństwa.

Powyższym wydarzeniom towarzyszyła kampania społeczna „Ty Down’ie”, mająca na celu uwrażliwienie dzieci i młodzież, że zespół Down’a to choroba, a osoby na nią cierpiące też należą do społeczeństwa i nie należy się z nich śmiać.

Chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim organizacjom/instytucjom, które aktywnie włączyły się do realizacji całego przedsięwzięcia, a były to: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, Gmina Polkowice, PTBS w Polkowicach, PGM w Polkowicach, Skorpion Polkowice, Aquapark Polkowice, PCUZ Polkowice, MOPS w Polkowicach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Polkowicach, Straż Miejska w Polkowicach, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach, PSDST Radosne Serca, Wiejski Ośrodek Kultury, Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa nr 2 w Polkowicach, Gimnazjum nr 1 w Polkowicach, Fundacja Eudajmonia.

Patronami medialnym byli: Telewizja Polkowicka, Radio Plus, Portal Sport-on.info


Klauzula informacyjna

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą
w życie 25.05.2018r.
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Skorpion Polkowice nr Regon 020900834 ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Dane kontaktowe
Z Skorpion Polkowice można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: biuro@skorpion-polkowice.pl,
b. telefonicznie pod numerem: (0) 509 745 056,
c. pisemnie: Skorpion Polkowice ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice w celach:
a. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,
b. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych,
c. wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami,
d. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice:
a. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
b. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od zakończenia projektu,
c. dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lata od zakończenia zawartej umowy,
d. dla celu realizacji zawartych umów o Kontrahentami - 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępniane przez Skorpion Polkowice:
a. osobom upoważnionym,
b. podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,
c. mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.