Puchar Kaczawy czyli udany początek sezonu strzeleckiego « Skorpion Polkowice


Puchar Kaczawy czyli udany początek sezonu strzeleckiego


15 Lut 2018
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

W dniach od 08 do 11 lutego w Złotoryi odbył się „Wielki Puchar Kaczawy” czyli Międzynarodowe Zawody Klasyfikacyjne w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej. Na imprezę zjechała śmietanka zawodników z całego kraju i zagranicy od młodzików przez juniorów młodszych i juniorów do seniorów włącznie. Gwiazd nie brakowało gdyż zawody te są okazją do spotkania członków kadr wojewódzkich i kadry narodowej. Wśród przybyłych zawodników, dzięki wsparciu Gminy Polkowice, wystartowali też reprezentanci Skorpion Polkowice w składzie: Jakub Machowicz, Joanna Panter i Filip Rodzik.

Przez trzy dni w sali gimnastycznej miejscowej szkoły na trzydziestu stanowiskach wyposażonych w nowoczesne tarcze elektroniczne od rana do wieczora tabuny strzelców pokazywały swoje umiejętności. Głównymi nagrodami tego turnieju były sztabki złota, które można było, jak co roku, wygrać podczas wielkiego finału w ostatni dzień zawodów. Aby się zakwalifikować do Super Finału trzeba było zająć miejsca od 1 do 4 po zsumowaniu dwóch strzelań w każdej z kategorii Junior, Juniorka, Senior i Seniorka. Do Super Finału wchodził również najlepszy z zawodników z niepełnosprawnością.
Pewnie zakwalifikowała się do niego Joanna Panter, która w pierwszy dzień weszła do zwykłego finału na 4 miejscu, a skończyła go na 3 miejscu. Drugiego dnia zaś poprawiła swój start i strzelając 557 punktów uplasowała się na 3 pozycji. Tyle szczęścia nie miał Filip Rodzik. O ile pierwszego dnia był bezkonkurencyjny i strzelając 562 punkty zajął pierwsze miejsce drugiego z wynikiem 549 punktów uplasował się na drugiej pozycji. Suma dwóch strzelań 1111 punktów była o 6 za mała i ostatecznie do Super Finału wszedł Szymon Sowiński. Niestety w finale nie mogą brać udziału młodzicy (czyli zawodnicy do 15 roku życia), a szkoda gdyż Jakub Machowicz zajął w swojej konkurencji i kategorii wiekowej I miejsce i wystrzelał świetny wynik.
W Super Finale regulamin jest prosty. Przez pierwsze trzy strzały każde dwie osoby, które oddadzą najgorszy strzał odpadają. Po tych trzech strzałach, każdy kto odda najgorszy strzał odpada i tak aż zostaną tylko 3 osoby. Nasza zawodniczka Joanna Panter kilkukrotnie była o włos od odpadnięcia, chociażby podczas 5 strzału, gdy strzeliła wynik 8,6, a jedyną osobą która strzeliła gorzej był Szymon Sowiński, który uzyskał 8,4 punktu i odpadł. W 9 strzale strzeliła najgorszy strzał w serii 9,0 razem z Sakowskim Patrykiem, przez co musiała strzelać dogrywkę o to kto odpadnie. Ostatecznie udało się jej dotrzeć do pierwszej trójki, gdzie zajęła 3 miejsce i wygrała sztabkę 5 gramową czystego złota.
To był udany start naszych zawodników i mamy nadzieję, że dobra wróżba na ten sezon, bo jeszcze wiele zmagań przed nimi. Najbliższe dwa już za tydzień w sobotę i niedzielę w LOK Lubin.


Klauzula informacyjna

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą
w życie 25.05.2018r.
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Skorpion Polkowice nr Regon 020900834 ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Dane kontaktowe
Z Skorpion Polkowice można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: biuro@skorpion-polkowice.pl,
b. telefonicznie pod numerem: (0) 509 745 056,
c. pisemnie: Skorpion Polkowice ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice w celach:
a. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,
b. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych,
c. wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami,
d. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice:
a. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
b. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od zakończenia projektu,
c. dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lata od zakończenia zawartej umowy,
d. dla celu realizacji zawartych umów o Kontrahentami - 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępniane przez Skorpion Polkowice:
a. osobom upoważnionym,
b. podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,
c. mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.