Ostatnie starcie przed Mistrzostwami Polski « Skorpion Polkowice


Ostatnie starcie przed Mistrzostwami Polski


9 Cze 2017
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

W miniony weekend 3-4 czerwca nasz zawodnik, Filip Rodzik mógł ostatni raz zmierzyć się z najlepszymi przeciwnikami z całej Polski. We wszystkich konkurencjach (P1, P5 i FTP) walka była bardzo zacięta i wyrównana, co wróży niezwykłymi emocjami podczas Mistrzostw Polski.Specyfika samego strzelania była nieco inna niż będzie podczas Mistrzostw Polski, bo tam będą strzelać do tarcz elektronicznych. Podczas Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich w Gorzowie strzelali do tarcz papierowych, niby różnica nie tak duża, ale konieczność zmieniania tarcz co chwilę powoduje, że finały strzela się zupełnie inaczej.

Filipa pierwszą konkurencję było P1, uzyskał w niej 556 punktów, co uplasowało go na 3 miejscu do finału. Sławomirowi Okoniewskiemu zabrakło zaledwie jednego punktu do drugiego miejsca, a Szymonowi Sowińskiemu 3 punktów do pierwszego.

– W finale jednak przez szybkie tempo strzelań i konieczność zmian tarcz nie poszło mi tak jakbym tego sobie życzył. Ostatecznie zająłem 4 miejsce. – komentuje Filip.

Konkurencja P5 odbywała się pod wieczór w sobotę. Zmęczenie po całym dniu oraz spastyka od długiego siedzenia, kilka razy przeszkodziła naszemu zawodnikowi w strzelaniu. Podczas jednej serii 5 strzałowej Filip musiał poczekać, aż spastyka się uspokoi co sprawiło, że jeden z pięciu strzałów oddał po komendzie stop i zamiast najlepszego strzału w tej serii, otrzymał jedno zero. Pomimo to zajął 4 miejsce z wynikiem 322.

W niedzielę zawodnicy rozegrali konkurencję FTP. Tutaj Filip, przechodząc przez kolejne eliminacje dotarł do samego finału, gdzie razem z Szymonem Sowińskim uzyskali tyle samo punktów i musieli strzelać dogrywkę o 1 miejsce. Przez kilka pierwszych strzałów szli łeb w łeb. Przy oddaniu kolejnego strzału do największej dziurki, Filipowi broń zeszła lekko w lewo co spowodowało, że o włos chybił. Szymonowi udało się i tak zakończyła się ich rywalizacja.

Już za tydzień w dniach 15-18 czerwca odbędą się Mistrzostwa Polski, gdzie Filip weźmie udział w konkurencjach P1, P3, P4 i P5, ale widząc po przygotowaniu najsilniejszych konkurentów Szymon Sowiński (Paraolimpijczyk i Rekordzista Świata), Sławomir Okoniewski (dwukrotny Wicemistrz Europy)  i Kacper Pierzyński (Rekordzista Świata w kategorii Juniorów), będą to wyrównane zawody, na wysokim poziomie.


Klauzula informacyjna

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą
w życie 25.05.2018r.
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Skorpion Polkowice nr Regon 020900834 ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Dane kontaktowe
Z Skorpion Polkowice można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: biuro@skorpion-polkowice.pl,
b. telefonicznie pod numerem: (0) 509 745 056,
c. pisemnie: Skorpion Polkowice ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice w celach:
a. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,
b. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych,
c. wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami,
d. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice:
a. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
b. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od zakończenia projektu,
c. dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lata od zakończenia zawartej umowy,
d. dla celu realizacji zawartych umów o Kontrahentami - 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępniane przez Skorpion Polkowice:
a. osobom upoważnionym,
b. podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,
c. mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.