Mistrz Polski Młodzików « Skorpion Polkowice


Mistrz Polski Młodzików


7 Paź 2017
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Jakub Machowicz uczeń naszej szkoły od dwóch lat trenuje strzelectwo sportowe pod kierunkiem instruktorów Filipa Rodzika i Marcina Zarzyckiego. Specjalizuje się w konkurencjach pistoletowych. Do tej pory odnotował już wiele udanych startów na zawodach różnych szczebli jednak miniony wrzesień obfitował w wyjątkowe sukcesy.

Pierwszym ważnym wyzwaniem dla niego były Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Strzelectwie Sportowym. Po raz pierwszy Polkowice miały na nich swojego reprezentanta. Jakub wystartował w pistolecie pneumatycznym. Strzelał doskonale niestety przedostatni strzał oddał za szybko i zamiast jak pozostałe polecieć w środek tarczy poleciał w prawo aż na trójkę. Taki błąd niestety kosztuje, w tym wypadku miejsce na podium. Ostatecznie Jakub zajął 6 lokatę. To dało jemu, klubowi i województwu 2 punkty, które zsumowane z wynikami zawodników Śląska Wrocław, Agatu Złotoryja i Polonii Jelenia Góra uklasyfikowały Dolny Śląsk na I miejscu strefy IV, przed Wielkopolską, Lubuskiem i Opolskim.
Ta impreza była jednak dopiero preludium przed najważniejszym startem Jakuba w życiu. Były nim Mistrzostwa Polski Młodzików w Zielonej Górze (28.09.-01.10.2017 r). Jakub wystartował w nich w dwóch konkurencjach: pistolecie pneumatycznym i pistolecie sportowym część dokładna. W pneumatyku liczyliśmy na bardzo dobry wynik i troszeczkę się przeliczyliśmy – medalu nie było. Stres i korki na drodze w efekcie czego ledwo zdążyliśmy na czas zrobiły swoje. Za to w sobotę w pistolecie sportowym poszło doskonale. W tej konkurencji zawodnicy strzelają seriami pięcio strzałowymi na odległość 25 metrów pociskami Long Rifle kalibru 5,6. Serii jest siedem z czego pierwsza to próbna-pozwalająca się wstrzelać. Od pierwszej do ostatniej serii Jakub strzelał wzorowo, nie popełniał żadnych błędów a wszystkie kule wchodziły w środek tarcz. Po ostatnim strzale wiadomo już było, że ma miejsce w ścisłej czołówce. Pół godziny później wydano oficjalny komunikat i okazało się, że mamy Mistrza Polski. Co ciekawe nowy mistrz strzelał na najstarszym pistolecie w tych zawodach ponad 30-letnim Margolinie.


Klauzula informacyjna

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą
w życie 25.05.2018r.
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Skorpion Polkowice nr Regon 020900834 ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Dane kontaktowe
Z Skorpion Polkowice można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: biuro@skorpion-polkowice.pl,
b. telefonicznie pod numerem: (0) 509 745 056,
c. pisemnie: Skorpion Polkowice ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice w celach:
a. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,
b. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych,
c. wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami,
d. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice:
a. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
b. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od zakończenia projektu,
c. dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lata od zakończenia zawartej umowy,
d. dla celu realizacji zawartych umów o Kontrahentami - 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępniane przez Skorpion Polkowice:
a. osobom upoważnionym,
b. podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,
c. mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.