MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY STRZELECKIE Z OKAZJI 100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI « Skorpion Polkowice


MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY STRZELECKIE Z OKAZJI 100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI


9 Lis 2018
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Zgodnie z regulaminem zawodów w każdej z rozgrywanych konkurencji przyznano dyplomy za miejsca od I do V. W zależności od grupy wiekowej liczba uczestników w danej konkurencji wahała się od kilku do kilkunastu. Oto wykaz nagrodzonych osób. Dyplomy zostaną dostarczone do szkół zawodników. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział i rywalizacje fair play.

Konkurencja Kpn10 siedząc Chłopcy III klasa gimnazjum:
I miejsce: Jakub Machowicz, Szkoła Podstawowa nr 3
II miejsce: Mikołaj Ozga, Katolicka Szkoła Podstawowa
III miejsce: Michał Jaskóła, Katolicka Szkoła Podstawowa
IV miejsce: Adrian Wiśniewski, Szkoła Podstawowa nr 3
V miejsce: Miłosz Kucharczyk, Katolicka Szkoła Podstawowa

Konkurencja Kpn10 siedząc Dziewczęta III klasa gimnazjum:
I miejsce: Wiktoria Rożek, Szkoła Podstawowa nr 3
II miejsce: Martyna Kapusta, Szkoła Podstawowa nr 3
III miejsce: Dominika Habas, Katolicka Szkoła Podstawowa

Konkurencja Kpn10 stojąc Chłopcy III klasa gimnazjum:
I miejsce: Mikołaj Ozga, Katolicka Szkoła Podstawowa
II miejsce: Jakub Machowicz, Szkoła Podstawowa nr 3
III miejsce: Miłosz Kucharczyk, Katolicka Szkoła Podstawowa
IV miejsce: Maciej Gmur, Szkoła Podstawowa nr 3
V miejsce: Mateusz Kwapis, Katolicka Szkoła Podstawowa

Konkurencja Kpn10 stojąc Dziewczęta III klasa gimnazjum:
I miejsce: Wiktoria Rożek, Szkoła Podstawowa nr 3
II miejsce: Dominika Habas, Katolicka Szkoła Podstawowa

Konkurencja Kpn10 siedząc Chłopcy VIII klasa:
I miejsce: Tomasz Łyga, Szkoła Podstawowa nr 3
II miejsce: Dawid Opyrchał, Szkoła Podstawowa nr 1
III miejsce: Piotr Maciak, Szkoła Podstawowa nr 1
IV miejsce: Sebastian Grzonka, Szkoła Podstawowa nr 1

Konkurencja Kpn10 siedząc Dziewczęta VIII klasa:
I miejsce: Izabela Olejnik, Szkoła Podstawowa nr 1
II miejsce: Tamara Sztuk, Szkoła Podstawowa nr 3
III miejsce: Maja Czajkowska, Katolicka Szkoła Podstawowa
IV miejsce: Malwina Raczyńska, Szkoła Podstawowa nr 3
V miejsce: Anna Józków, Szkoła Podstawowa nr 4

Konkurencja Kpn10 stojąc Chłopcy VIII klasa:
I miejsce: Piotr Maciak, Szkoła Podstawowa nr 1
II miejsce: Nikolas Papenfus, Szkoła Podstawowa nr 3
III miejsce: Tomasz Łyga, Szkoła Podstawowa nr 3
IV miejsce: Sebastian Grzonka, Szkoła Podstawowa nr 1
V miejsce: Dawid Opyrchał, Szkoła Podstawowa nr 1

Konkurencja Kpn10 stojąc Dziewczęta VIII klasa:
I miejsce: Izabela Olejnik, Szkoła Podstawowa nr 1
II miejsce: Maja Czajkowska, Katolicka Szkoła Podstawowa
III miejsce: Anna Józków, Szkoła Podstawowa nr 4

Konkurencja Kpn10 siedząc Chłopcy VII klasa:
I miejsce: Mikołaj Zarzycki, Szkoła Podstawowa nr 1
II miejsce: Igor Konieczny, Szkoła Podstawowa nr 1
III miejsce: Jakub Dubrowski, Szkoła Podstawowa nr 1

Konkurencja Kpn10 stojąc Chłopcy VII klasa:
I miejsce: Jakub Dubrowski, Szkoła Podstawowa nr 1
II miejsce: Mikołaj Zarzycki, Szkoła Podstawowa nr 1
III miejsce: Oliwier Szafrański, Szkoła Podstawowa nr 1

Konkurencja Kpn10 siedząc Chłopcy VI klasa:
I miejsce: Grzegorz Krzeszowski, Szkoła Podstawowa nr 1
II miejsce: Patryk Trzeciak, Szkoła Podstawowa nr 1
III miejsce: Bartosz Haduch, Szkoła Podstawowa nr 3
IV miejsce: Adrian Ferenc, Szkoła Podstawowa nr 1
V miejsce: Adam Kruszewski, Szkoła Podstawowa nr 1

Konkurencja Kpn10 siedząc Dziewczęta VI klasa:
I miejsce: Alicja Gładysz, Szkoła Podstawowa nr 1
II miejsce: Alicja Sowa, Szkoła Podstawowa nr 1
III miejsce: Marta Foryś, Szkoła Podstawowa nr 1
IV miejsce: Kalina Cywińska, Szkoła Podstawowa nr 1
V miejsce: Dominika Jarzynka, Szkoła Podstawowa nr 1

Konkurencja Kpn10 stojąc Chłopcy VI klasa:
I miejsce: Grzegorz Krzeszowski, Szkoła Podstawowa nr 1
II miejsce: Patryk Trzeciak, Szkoła Podstawowa nr 1

Konkurencja Kpn10 stojąc Dziewczęta VI klasa:
I miejsce: Alicja Sowa, Szkoła Podstawowa nr 1
II miejsce: Dominika Jarzynka, Szkoła Podstawowa nr 1
III miejsce: Amelia Pawłowska, Szkoła Podstawowa nr 1
IV miejsce: Marta Foryś, Szkoła Podstawowa nr 1
V miejsce: Kalina Cywińska, Szkoła Podstawowa nr 1


Klauzula informacyjna

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą
w życie 25.05.2018r.
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Skorpion Polkowice nr Regon 020900834 ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Dane kontaktowe
Z Skorpion Polkowice można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: biuro@skorpion-polkowice.pl,
b. telefonicznie pod numerem: (0) 509 745 056,
c. pisemnie: Skorpion Polkowice ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice w celach:
a. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,
b. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych,
c. wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami,
d. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice:
a. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
b. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od zakończenia projektu,
c. dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lata od zakończenia zawartej umowy,
d. dla celu realizacji zawartych umów o Kontrahentami - 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępniane przez Skorpion Polkowice:
a. osobom upoważnionym,
b. podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,
c. mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.