IX Polkowickie Prezentacje « Skorpion Polkowice


IX Polkowickie Prezentacje


28 Lis 2017
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na IX Polkowickie Prezentacje Niepełnosprawni-sprawnym. W tym roku dzięki wsparciu Gminy Polkowice i Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz sponsorom PTBS, PGM i Biblioteka Publiczna w Polkowicach będziemy mogli m.in. obejrzeć występ Mariusza Kędzierskiego, uczestniczyć w zajęciach profilaktycznych i symulacjach niepełnosprawności, zobaczyć mecz rugby i koszykówki na wózkach oraz wiele więcej. Szczegółowy plan znajduje się poniżej:

IX POLKOWICKIE PREZENTACJE NIEPEŁNOSPRAWNI – SPRAWNYM.
24 listopada – 1 grudnia 2017 r.
Pod hasłem „BARIERY SĄ TYLKO W NAS

24 11 2017 Kino godz. 12 00
Projekcja filmu ZE WSZYSTKICH SIŁ

Warsztat Terapii Zajęciowej – przedszkolakom
Przedstawienie „WESOŁY WARZYWNIAK”

24 11 godz. 9 30 Przedszkole Nr 3
24 11 godz. 11 30 Przedszkole nr 2
28 11 godz.10 00 Przedszkole Nr 6 i Świetlica Środowiskowa OPS
29 11 godz. 9 30 Przedszkole Katolickie
29 11 godz. 11 30 Przedszkole nr 4
30 11 godz. 9 30 Punkt Przedszkolny przy SP 2
30 11 godz. 11 30 Przedszkole Nr 5

28 listopada godz. 16 00 Ośrodek Pomocy Społecznej – stołówka
Stowarzyszenie chorych na cukrzycę.
Wykład otwarty: POGORSZENIE NASTROJU, DEPRESJA, BEZSILNOŚĆ
w okresie jesienno – zimowym.
Dr Irena Szykowna – ordynator oddziału Diabetologii Szpitala MCZ w Lubinie.

29 listopada 2017 r. godz. 11 40
Zespół Szkół im Narodów Zjednoczonej Europy
Człowiek z pasją – Spotkanie z Mariuszem Kędzierskim

30 listopada 2017 DZIEŃ EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNY.
AQUAPARK. BASEN i Sala Fitness
Godz.8 15 12 00
„AQUATERAPIA HALLIWICK”
Spotkanie z niewidomym triatlonistą i jego żoną -przewodnikiem
Fundacja EUDAJMONIA – symulacja niepełnosprawności.

Przychodnia PCUZ 10 00 – 13 00
Stowarzyszenie Amazonki Polkowickie
Profilaktyka raka sutka. Nauka samobadania piersi.

Przedszkole Miejskie Nr 6 i Świetlica Środowiskowa OPS
„Nie widzę ale daję radę”
spotkanie z niewidomą tyflopedagog
i niewidomą animatorką zabaw.

1 grudnia 2017r.
DZIEŃ SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
HALA SPORTOWA PRZY SP 2
Godz. 10 00 – 12 00.
Rugby na wózkach.
Koszykówka na wózkach pokaz gry.

1 12 2017 Kino godz. 12 00
Projekcja filmu ZE WSZYSTKICH SIŁ
Dla uczniów Zespołu Szkół

WYSTAWY
Biblioteka
Literatura dla i o osobach niepełnosprawnych w zasobach MGBP

Aquapark Polkowice
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski RADOSNE SERCA
Wystawa twórczości podopiecznych

PCUZ
Wystawa twórczości artystycznej uczestników
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Organizatorzy prezentacji:
Gmina Polkowice, Aquapark ,Polkowice Ośrodek Pomocy Społecznej;
SKORPION – Polkowice, Straż Miejska, PCUZ. WTZ , WOK Sobin, Fundacja Eudajmonia, MGBP, Radosne Serca”, Przedszkole Nr 6.


Klauzula informacyjna

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą
w życie 25.05.2018r.
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Skorpion Polkowice nr Regon 020900834 ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Dane kontaktowe
Z Skorpion Polkowice można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: biuro@skorpion-polkowice.pl,
b. telefonicznie pod numerem: (0) 509 745 056,
c. pisemnie: Skorpion Polkowice ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice w celach:
a. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,
b. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych,
c. wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami,
d. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice:
a. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
b. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od zakończenia projektu,
c. dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lata od zakończenia zawartej umowy,
d. dla celu realizacji zawartych umów o Kontrahentami - 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępniane przez Skorpion Polkowice:
a. osobom upoważnionym,
b. podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,
c. mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.