III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM -KWIATY POD OCHRONĄ” « Skorpion Polkowice


III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM -KWIATY POD OCHRONĄ”


26 Kwi 2018
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

W tym roku odbyła się już trzecia edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM – KWIATY POD OCHRONĄ”.  Organizatorami konkursu są; SZKOŁA PODSTAWOWA  NR3 IM. ARKADEGO FIEDLERA  W POLKOWICACH oraz SKORPION POLKOWICE.  Honorowy patronat nad imprezą objął; BURMISTRZA POLKOWIC – WIESŁAW WABIK oraz NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA LUBIN – MAREK NIERUCHALSKI.

W dniu 23 marca 2018 r.  jury w składzie:

Przewodnicząca komisji: KRYSTYNA POPIELSKA– instruktor plastyki.

Członkowie: Ewelina Róg, Marcin Furmann, Rafał Owczarek, Robert Królikowski, Tadeusz Zieliński -dokonało kwalifikacji i oceny nadesłanych prac.

 1. Jury oceniło 2007 prac w 7 kategoriach
  1. grupa  4- 6
  2. grupa 7- 9
  3. grupa 10 – 12
  4. grupa 13 – 16
  5. grupa 17 – 19
  6. grupa 20 +
  7. placówki specjalne
  8. oraz fotografia
 2. Jury oceniając prace brało pod uwagę następujące kryteria: – zgodność z tematem – interpretacja własna tematu – walory artystyczne – kompozycja – warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybranymi technikami.
 3. Komisja przyznała: 7 nagród specjalnych, … równorzędnych nagród,  …wyróżnień oraz …kwalifikacji do wystawy pokonkursowej.
 4. Sukcesy  uczestników w kategorii szkoły specjalne oraz w kategorii – fotografia zostały przedstawione w poszczególnych kategoriach wiekowych.

NAGRODY SPECJALNE

NAGRODA BURMISTRZA POLKOWIC WIESŁAWA WABIKA  
*Magdalena Borowiec, 11 lat, obuwik pospolity, Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak”, Zamość, op. art. Maria Śliczniak

NAGRODA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA  LUBIN  MARKA  NIERUCHALSKIEGO
* Julia Terczyńska 14 lat, śnieżyczka, Pracownia Sztuki Dziecka Galeria Działań, Warszawa, op.art. Irena Moraczewska

 NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR3 IM. ARKADEGO FIEDLERA  W POLKOWICACH ELŻBIETY KICH – WIŚNIEWSKIEJ 
* Karina Mościńska, 16 lat, „dziewięćsił, Międzyszkolna Pracownia Ceramiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera, Polkowice op. art. Małgorzata Wacińska

NAGRODA PREZESA STOWARZYSZENIA “ SKORPION”  FILIPA  RODZIKA –
* Tola Jastrzębska, 6 lat, przylaszczka, Pałac Młodzieży, Szczecin, op. art. Bogumiła Kuźnicka

NAGRODA RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR3 IM. ARKADEGO FIEDLERA  W POLKOWICACH
*Bartosz Zelcer 9 lat, Sasanka, Ośrodek Kultury i Rekreacji, Strychów,

NAGRODA TADEUSZA ZIELIŃSKIEGO
Marian Zawierucha 61 lat, przylaszczka, Gromadka

NAGRODA MARCINA FURMANNA
 Hanna Nowogórska 8 lat, ostróżka tatrzańska, Pałac Młodzieży, Nowy Sącz, Elżbieta Boraszewska

Pełna lista uczestników

SPONSORZY NAGRÓD

GMINA POLKOWICE
NADLEŚNICTWO LUBIN
RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR3 IM. ARKADEGO FIEDLERA W POLKOWICACH
TADEUSZ ZIELIŃSKI STUDIO FOTO VIDEO POLKOWICE
MARCIN FURMANN

Podsumowanie konkursu odbędzie się 21 maja 2018 r. o godz.16.00 w Szkole Podstawowej nr3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach. 

Organizator nie pokrywa kosztów związanych z udziałem uczestników w uroczystości wręczenia nagród. Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w uroczystości do 16 maja 2018 r. *Nagrody nieodebrane podczas Finału Konkursu zostaną przesłane pocztą do uczestnika.
Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie w
Szkole Podstawowej nr3 im. Arkadego Fiedlera przy ulicy Ociosowej 3 w Polkowicach   do 10 czerwca 2018 roku. Inne miejsce prezentacji wystawy pokonkursowej: Urząd Gminy Polkowice,

Prace wykonane na temat „ KWIATY KWITNĄCE NA DRZEWACH 2019” zostaną przechowane i  dołączone za rok do kolejnej edycji naszego konkursu.


Klauzula informacyjna

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą
w życie 25.05.2018r.
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Skorpion Polkowice nr Regon 020900834 ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Dane kontaktowe
Z Skorpion Polkowice można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: biuro@skorpion-polkowice.pl,
b. telefonicznie pod numerem: (0) 509 745 056,
c. pisemnie: Skorpion Polkowice ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice w celach:
a. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,
b. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych,
c. wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami,
d. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice:
a. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
b. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od zakończenia projektu,
c. dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lata od zakończenia zawartej umowy,
d. dla celu realizacji zawartych umów o Kontrahentami - 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępniane przez Skorpion Polkowice:
a. osobom upoważnionym,
b. podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,
c. mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.