I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny « Skorpion Polkowice


I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny


20 maja 2016
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

logo1pngProtokół I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM”.

31 maja 2016 roku o godzinie 16:00 w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach odbędzie się podsumowanie

I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM”

objętego patronatem Burmistrza Polkowic Wiesława Wabika i Starosty Polkowickiego Marka Tramś.

Podczas tej uroczystości odbędzie się koncert z okazji „Dnia Matki”

w wykonaniu CHÓRU „CANTABILE” i ZESPOŁU „DA CAPO ALL FINE” prowadzonego pod kierunkiem Joanny Kący.

Organizator konkursu:

GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W POLKOWICACH

SKORPION POLKOWICE. POLKOWICKIE STOWARZYSZENIE SPORTU I i AKTYWNEJ REHABILITACJI

W dniu 29 kwietnia 2016 r.  jury w składzie:

Przewodnicząca: KRYSTYNA POPIELSKA– instruktor plastyki

Członkowie: Agata Baran, Anna Całus, Marcin Furmann, Izabela Wolska, Tadeusz Zieliński dokonało kwalifikacji i oceny nadesłanych prac.

 1. Jury oceniło 1742 prace w 7 kategoriach
  1. grupy przedszkolne
  2. klasy I – III szkół podstawowych
  3. klasy IV – VI szkół podstawowych
  4. klasy I – III gimnazjów
  5. szkoły średnie
  6. od 19 lat wzwyż
  7. placówki specjalne
 2. Jury oceniając prace brało pod uwagę następujące kryteria: – zgodność z tematem – interpretacja własna tematu – walory artystyczne – kompozycja – warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybranymi technikami.
 3. Komisja przyznała nagrody, równorzędne wyróżnienia oraz kwalifikacje do wystawy pokonkursowej.

Protokół – tabelka

2016-05-20_094220


Klauzula informacyjna

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą
w życie 25.05.2018r.
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Skorpion Polkowice nr Regon 020900834 ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Dane kontaktowe
Z Skorpion Polkowice można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: biuro@skorpion-polkowice.pl,
b. telefonicznie pod numerem: (0) 509 745 056,
c. pisemnie: Skorpion Polkowice ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice w celach:
a. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,
b. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych,
c. wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami,
d. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice:
a. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
b. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od zakończenia projektu,
c. dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lata od zakończenia zawartej umowy,
d. dla celu realizacji zawartych umów o Kontrahentami - 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępniane przez Skorpion Polkowice:
a. osobom upoważnionym,
b. podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,
c. mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.