Historyczny Puchar Świata « Skorpion Polkowice


Historyczny Puchar Świata


8 Paź 2018
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

W dniach 23-29 września odbył się Puchar Świata w Chateauroux we Francji. To była ostatnia w tym roku szansa na zdobycie miejsca na Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio. Nasz zawodnik startował w sumie w 4 konkurencjach w tym 3 Paraolimpijskich. Mimo, iż nie było wszystkich najlepszych strzelców na Świecie, poziom był bardzo wysoki.

Zaczął konkurencją P3. Nasze oczekiwania wobec tej konkurencji nie napawały optymizmem i się sprawdziły. Po części dokładnej Filip był wysoko, bo na 11 miejscu, tuż zaraz za Szymonem Sowińskim, przegrywając z nim jedynie o punkt i z niewielką stratą do miejsca finałowego. Niestety część szybka spowodowała, że spadł ostatecznie na 17 pozycję i nie dostał się do finału.

Szymonowi poszło dobrze w części szybkiej i na 5 pozycji dostał się do finału. Po zaciętej walce udało mu się ostatecznie zająć 2 miejsce i zdobyć miejsce na Igrzyska Paraolimpijskie dla Polski. W tej konkurencji nasz zawodnik drużynowo razem z Szymonem Sowińskim i Sławomirem Okoniewskim zajął 1 miejsce.

Kolejną konkurencją, na którą bardzo liczyliśmy wszyscy, była konkurencja P1. Początek był trudny, ale po przezwyciężeniu pierwszych trudności udało się naszemu zawodnikowi strzelać na wysokim poziomie.
– Stres był dość duży. Może przez to, a może przez brak szczęścia, strzeliłem dużo (kilka w każdej serii) strzałów 9,9. To spowodowało, ze nie udało mi się dostać do finału. Komentuje Filip
Nikt z Polaków ostatecznie nie dostał się do finału, ale drużynowo zajęli 3 miejsce.

Jedyną konkurencją nie Paraolimpijską podczas tych zawodów było P5. Zawodnik Skorpiona strzelał dobrze uzyskując wynik podobny jak podczas Mistrzostw Świata. Wynik ten ostatecznie dał mu 6 lokatę.

Ostatnią szansą na zdobycie miejsca na Igrzyska było P4. Tutaj również brakło trochę szczęścia, a błędy które wdarły się podczas strzelania zaważyły na ostatecznym wyniku. Z lokatą na 15 miejscu nie udało mu się wejść do finału. W tej konkurencji również nikt z Polaków nie dostał się do finału. Drużynowo w tej konkurencji Polska zajęła drugą lokatę.

Pod względem osiągniętych medali, dwa złota drużynowo srebro i brąz oraz 3 medale indywidualnie, to był najbardziej udany Puchar Świata w historii. Dodatkowo Polska uzyskała jedno miejsce na Igrzyska. Mimo tego pozostał niedosyt, ale mamy nadzieje, że naszemu zawodnikowi uda się zdobyć miejsce na Igrzyska w przyszłym roku.

Już za kilka dni znów zmagania tym razem na arenie krajowej podczas Pucharu Polski w Bydgoszczy. Niespodziewanie okazało się również, że w dniach 1-7 grudnia odbędą się jeszcze w tym roku Pneumatyczne Mistrzostwa Europy w Belgradzie. Tak więc sezon wydłuży się i nasz zawodnik będzie miał szansę ponownie udowodnić, że jest godzien tytułu Mistrza Europy.


Klauzula informacyjna

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą
w życie 25.05.2018r.
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Skorpion Polkowice nr Regon 020900834 ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Dane kontaktowe
Z Skorpion Polkowice można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: biuro@skorpion-polkowice.pl,
b. telefonicznie pod numerem: (0) 509 745 056,
c. pisemnie: Skorpion Polkowice ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice w celach:
a. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,
b. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych,
c. wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami,
d. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice:
a. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
b. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od zakończenia projektu,
c. dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lata od zakończenia zawartej umowy,
d. dla celu realizacji zawartych umów o Kontrahentami - 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępniane przez Skorpion Polkowice:
a. osobom upoważnionym,
b. podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,
c. mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.