Grand Prix w Szczecinie « Skorpion Polkowice


Grand Prix w Szczecinie


18 Kwi 2018
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

W dniach 12-14 kwietnia nasz zawodnik Filip Rodzik startował w ostatnich już międzynarodowych zawodach osób z niepełnosprawnością przed Mistrzostwami Świata. To był ostatni moment żeby się sprawdzić i stwierdzić nad czym jeszcze musi popracować, żeby start w Korei wypadł mu jak najlepiej.

Pierwsza konkurencja jaką Filip strzelał to FTP (klapki). Po pierwszym starciu przeszedł dalej, jednak w kolejnej rundzie nie miał tyle szczęścia i przegrał o punkt możliwość dalszej rywalizacji. Było blisko ale zabrakło trochę szczęścia.

W kolejnym dniu nasz zawodnik startował w konkurencji P1. Był pewien, że wynik ok. 560 jest dla niego bez problemu do osiągnięcia, jednak nie miał racji. Trochę stresu, za dużo chęci, a za mało spokoju i dużo strzałów, które oddał, było przeciągnięte i wystrzelone za późno. To spowodowało, że zamiast dziesiątek strzelał sporo wysokich dziewiątek. To przełożyło się na wynik, który ostatecznie wyniósł 552 punkty. Wynik ten dał mu wejście do finału na 5 miejscu i pierwsze miejsce z Polaków. Podczas finału gorzej poszła mu pierwsza 5 strzałowa seria, przez co spadł na 8 pozycję i musiał przy kolejnych strzałach nadrabiać zaległości żeby nie odpaść. Udało mu się pokonać jedną osobę, ale do kolejnej miał aż dwa punkty różnicy i mimo dobrych strzałów nie udało mu się jej przegonić. Ostatecznie zakończył finał na 7 miejscu. Polska drużynowo zdobyła drugie miejsce w tej konkurencji.

Ostatniego dnia strzelał konkurencję P5. Pierwsza seria nie poszła mu tak jakby chciał i strzelił jedynie 76 punktów. Na każde pięć strzałów zawodnicy mają 10 sekund, a drobny błąd na wstępie przekłada się na kolejne strzały co skutkuje gorszym wynikiem. Tak też było w tym przypadku. Kolejne serie strzelał już na wysokim poziomie po 87 każdą, dzięki czemu uzyskał ostatecznie 337 punktów i 6 miejsce. W tej konkurencji Polska zdobyła pierwsze miejsce drużynowo.

– Nie jestem zadowolony z tego startu, liczyłem że pójdzie mi trochę lepiej, ale jeszcze mam 3 tygodnie do Mistrzostw Świata. Teraz postaram się skupić na poprawie błędu, który wkradł mi się w tracie tego strzelania, tak aby podczas kolejnych zawodów było lepiej. – komentuje Filip Rodzik.


Klauzula informacyjna

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą
w życie 25.05.2018r.
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Skorpion Polkowice nr Regon 020900834 ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Dane kontaktowe
Z Skorpion Polkowice można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: biuro@skorpion-polkowice.pl,
b. telefonicznie pod numerem: (0) 509 745 056,
c. pisemnie: Skorpion Polkowice ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice w celach:
a. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,
b. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych,
c. wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami,
d. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice:
a. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
b. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od zakończenia projektu,
c. dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lata od zakończenia zawartej umowy,
d. dla celu realizacji zawartych umów o Kontrahentami - 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępniane przez Skorpion Polkowice:
a. osobom upoważnionym,
b. podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,
c. mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.