Dariusz Woźniak Mistrzem Polski w kolarskich przełajach! « Skorpion Polkowice


Dariusz Woźniak Mistrzem Polski w kolarskich przełajach!


28 Mar 2010
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

MP2010

Świetnie rozpoczynają sezon zawodnicy Skorpiona. Dariusz Woźniak zdobył tytuł Mistrza Polski Masters w kolarstwie przełajowym. W imprezie rozegranej 28 marca 2010 r. w Kielcach udział wzięło ponad 100 zawodników z całego kraju.
  

 

Kategoria I (30 -39 lat)

 1. Dariusz Woźniak – Skorpion Polkowice
 2. Krzysztof Florczyk – Ełk
 3. Dominik Oględziński – Kraków

Kategoria II A (40 – 44 lata)

 1. Sławomir Wojciechowski – Szczecin
 2. Arkadiusz Ceniuch – Police
 3. Rafał Dymek – Szczecin

Kategoria II B (45 – 49 lata)

 1. Jacek Brzózka – JBG 2
 2. Krzysztof Gierczak – KMA
 3. Tomasz Miklas – Częstochowa

Kategoria III A (50 – 54 lata)

 1. Wojciech Bartolewski – Częstochowa
 2. Józef Szpakowski – Kluczbork
 3. Grzegorz Rzepiński

Kategoria III B (55 – 59 lat)

 1. Waldemar Banasiński – X Car Sklep Motoryzacyjny Kielce
 2. Zygmunt Krawczyk – Wrocław
 3. Henryk Kruczek – Prudnik

Kategoria IV A (60 – 64 lata)

 1. Zbigniew Krzeszowiec – Gliwice
 2. Henryk Januszek – Kielce
 3. Kazimierz Porcała – Kraków

Kategoria IV B (65 – 69 lat)

 1. Edmund Grabowski – Gdańsk
 2. Stanisław Bogdan – Mielec
 3. Jerzy Kruk – Kielce

Kategoria V A (70 – 74 lata)

 1. Tadeusz Sowa – Stargard Szczeciński
 2. Józef Misiak
 3. Stanisław Perzyński – Kielce

Kategoria V B (ponad 75 lat)

 1. Ireneusz Matuszewski – Piotrków Trybunalski
 2. Jan Arendarczyk – Łambinowice
 3. Marcin Turek – Justynów

Klauzula informacyjna

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą
w życie 25.05.2018r.
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Skorpion Polkowice nr Regon 020900834 ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Dane kontaktowe
Z Skorpion Polkowice można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: biuro@skorpion-polkowice.pl,
b. telefonicznie pod numerem: (0) 509 745 056,
c. pisemnie: Skorpion Polkowice ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice w celach:
a. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,
b. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych,
c. wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami,
d. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice:
a. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
b. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od zakończenia projektu,
c. dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lata od zakończenia zawartej umowy,
d. dla celu realizacji zawartych umów o Kontrahentami - 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępniane przez Skorpion Polkowice:
a. osobom upoważnionym,
b. podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,
c. mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.