Cztery medale Skropiona « Skorpion Polkowice


Cztery medale Skropiona


21 Kwi 2016
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

DSC_0132W dniach 15-17 kwietnia 2016r. w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się ogólnopolskie zawody strzeleckie osób z niepełnosprawnością. Na zawody pojechała spora, bo aż 8 osobowa ekipa w składzie:Filip Rodzik, Tomasz Mazur, Krzysztof Bech, Adrian Lewandowski, Konrad Czajkowski, Genowefa Małek, Tomasz Szkoła i po raz pierwszy Dagmara Kubowicz.

Pierwsze wejście do finału P1 wywalczył Filip Rodzik z wynikiem 560 punktów ustępując jedynie Sławomirowi Okoniewskiemu 562 punkty i Szymonowi Sowińskiemu 565 punktów. Niewielkie różnice punktowe w konkurencji zapowiadały wyrównaną walkę w finale i tak też się stało. Co prawda do 8 strzału Filip był zdecydowanym faworytem mając przewagę 2,4 punktu nad Szymonem Sowińskim lecz 9 strzał po kiepskim strzale 8,1 naszego zawodnika i dobrym strzale jego rywala 10,1 sprawiło, iż różnica zmniejszyła się zaledwie do 0,4 punktu przewagi. Od tamtej pory przewaga znajdował się raz po jednej, raz po drugiej stronie, aż do 16 strzału, gdzie Filip strzelił znów kiepski strzał 8,8 i Szymona zajął pierwsze miejsce. Ostatnie 4 strzały nasz zawodnik próbował przegonić rywala, niestety oboje strzelali dobre strzały i ostatni jedynie pozwolił zmniejszyć przewagę Szymona o zaledwie 0,2 punkta przewagi. Ostatecznie Szymon zajął pierwsze miejsce z wynikiem 196,0, a Filip drugie 195,8 punktu, na trzeciej pozycji uplasował się Sławomir Okoniewski.
Pistoleciarze zdobyli jeszcze jeden srebrny medal tylko drużynowy w składzie: Filip Rodzik, Krzysztof Bech, Konrad Czajkowski ustępując jedynie klubowi ZSR Start – Zielona Góra.

Prócz pistoleciarzy z dwoma medalami wrócili nasi karabiniarze. W pierwszym dniu Adrian Lewandowski wystrzelał 3 miejsce w konkurencji R4, a w drugim dniu zawodów Tomasz Mazur również znalazł się na podium na 3 pozycji w konkurencji R5.

To był udany wyjazd i niezłe rozpoczęcie sezonu podczas pierwszych w tym roku ogólnopolskich zawodów strzeleckich osób z niepełnosprawnością.

DSC_0002

DSC_0030

DSC_0047

DSC_0070

DSC_0117

DSC_0132

DSC_0145

DSC_0155

DSC_0159

DSC_0166


Klauzula informacyjna

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą
w życie 25.05.2018r.
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Skorpion Polkowice nr Regon 020900834 ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Dane kontaktowe
Z Skorpion Polkowice można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: biuro@skorpion-polkowice.pl,
b. telefonicznie pod numerem: (0) 509 745 056,
c. pisemnie: Skorpion Polkowice ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice w celach:
a. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,
b. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych,
c. wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami,
d. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice:
a. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
b. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od zakończenia projektu,
c. dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lata od zakończenia zawartej umowy,
d. dla celu realizacji zawartych umów o Kontrahentami - 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępniane przez Skorpion Polkowice:
a. osobom upoważnionym,
b. podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,
c. mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.