Mistrzostwa Polski Młodzików « Skorpion Polkowice


Mistrzostwa Polski Młodzików


7 Paź 2018
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Kolejny w tym roku wielki sukces młodego strzelca miał miejsce na Mistrzostwach Polski Młodzików w Bydgoszczy. Stale powiększająca się kadra trenerska polkowickiego Skorpiona postawiła przed sobą nie lada wyzwanie. Szkolić młodzież w konkurencjach z broni kulowej nie mając do dyspozycji obiektów i sprzętu. No i się udało.

W piątek 28 września punktualnie o 09.00 Jakub rozpoczął na strzelnicy kulowej 25 metrów w kompleksie sportowym Zawiszy Bydgoszcz strzelanie swojej pierwszej konkurencji tj. pistoletu sportowego. W tym roku ta konkurencja została rozbudowana. Składa się obecnie z części precyzyjnej, w której zawodnicy strzelają serię próbną a po niej sześć pięcio strzałowych serii ocenianych oraz części szybkiej, w której ilość oddanych strzałów jest taka sama z ta różnicą, że robi się to znacznie szybciej (trzy sekundy na strzał), a co za tym idzie, stosuje się zupełnie inną technikę strzelania. Po części precyzyjnej, w której Jakub strzelił swój rekord życiowy, nasz reprezentant zajmował drugie miejsce. W części szybkiej jednak zawodnik Śląska Wrocław wyprzedził go o jeden punkt i ostatecznie Kuba zajął III miejsce. Został brązowym medalistą Mistrzostw Polski. To duży sukces. Tym bardziej, że na ćwiczenie techniki do części szybkiej Kuba miał tylko kilka treningów w tym roku, czyli mniej więcej tyle ile jego rywale odbywają w ciągu tygodnia.

Niestety dalej nie było już tak różowo gdyż przeziębienie rozłożyło Jakuba. Gdy męczy nas katar czy inna choroba, gorzej funkcjonuje wzrok, a to główne narzędzie pracy strzelca. W ciągu kolejnych dwóch dni Kuba strzelał codziennie inną konkurencję: pistolet szybkostrzelny (9 miejsce) i pistolet pneumatyczny (16 lokata). W obu tych konkurencjach strzelał bardzo dobrze, ale przez problemy z wzrokiem i osłabienie organizmu związane z chorobą popełniał błędy, a każdy błąd kosztuje.

W tym roku koszty wyjazdów na strzelnicę i treningi w Zielonej Górze pokryło Ministerstwo Sortu i Turystyki oraz Burmistrz Polkowic za co obydwu podmiotom jesteśmy wdzięczni. Podsumowując: to drugie Mistrzostwa Polski w życiu Kuby i kolejne z których wrócił z medalem. Każdy liczący się w strzelectwie klub w Polsce chciałby mieć tak skutecznego zawodnika. Cieszymy się, że trenuje on u nas i jest inspiracją dla wielu młodych strzelców.


Klauzula informacyjna

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą
w życie 25.05.2018r.
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Skorpion Polkowice nr Regon 020900834 ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Dane kontaktowe
Z Skorpion Polkowice można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: biuro@skorpion-polkowice.pl,
b. telefonicznie pod numerem: (0) 509 745 056,
c. pisemnie: Skorpion Polkowice ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice w celach:
a. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,
b. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych,
c. wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami,
d. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice:
a. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
b. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od zakończenia projektu,
c. dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lata od zakończenia zawartej umowy,
d. dla celu realizacji zawartych umów o Kontrahentami - 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępniane przez Skorpion Polkowice:
a. osobom upoważnionym,
b. podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,
c. mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.